به وب‌سایت مرکز نوآوری‌های اجتماعی خوش آمدید!

نوآوری اجتماعی درباره‌ی ایده‌هایی است برای برآورده‌کردن نیازهای پاسخ‌داده‌نشده در اجتماع و حل چالش‌های اجتماعی نظیر فقر، بی‌سوادی، و خشونت. برای اینکه نوآوری‌های اجتماعی موفق باشند و ماندگاری داشته باشند، نوآوری باید یک اثر قابل سنجش در اجتماع، و همچنین زمینه‌ی اقتصادی و سیاسی که موجبات به‌وجود آمدن مسأله بوده است، در پی داشته باشد.

یکی از تعاریف بسیار پراستناد و مورد توجه در زمینه‌ی مفهوم نوآوری اجتماعی، تعریفی است که بنیاد یونگ ارائه کرده است. این بنیاد نوآوری‌های اجتماعی را نوآوری‌هایی می‌داند که هم از نظر مقصود و اهداف‌شان، اجتماعی‌اند و هم از نظر ابزارهای رسیدن به این اهداف. به طور خاص، نوآوری‌های اجتماعی را ایده‌های جدیدی (شامل محصولات، سرویس‌ها و مدل‌ها) که هم‌زمان نیازهای اجتماعی را (بسیار مؤثرتر و کارآمدتر از آلترناتیوهای‌شان) برآورده می‌کنند و روابط یا مشارکت‌های اجتماعی جدیدی را نیز به‌وجود می‌آورند. به عبارت دیگر، نوآوری‌های اجتماعی نوآوری‌هایی هستند که هم برای جامعه خوب هستند و هم ظرفیت جامعه را برای اقدام بهبود می‌بخشند. البته، این تعریف نوآوری‌هایی نظیر اینترنت و موبایل را که اکوسیستمی از نوآوری‌های عمدتاً تکنولوژیک می‌باشند، در بر نمی‌گیرد.

نوآوری اجتماعی راهکاری بدیع برای یک مسأله‌ی اجتماعی است که نسبت به راهکارهای موجود بسیار سودمندتر، کارآمدتر و پایدارتر است و در نتیجه‌ی آن، ارزش‌هایی که حاصل می‌شود برای کل جامعه است و نه برای افراد محدودی در جامعه. در این تعریف بر سودمندی، کارآمدی و پایداری بیشتر راهکارهای نوآوری اجتماعی برای حل مسایل اجتماعی نسبت به سایر راهکارها نظیر مداخله‌ی دولت تأکید شده است. همچنین، تأکید شده است که دامنه‌ی اثربخشی رویکرد نوآوری اجتماعی، کل جامعه است.

نوآوری اجتماعی عبارتست از یک طرح ابتکاری (initiative)، محصول، فرایند یا برنامه (program) که عمیقاً روتین‌های پایه‌ای، منابع و جریان‌های اقتدار (authority flows) یا باورهای هر سیستم اجتماعی (اعم از افراد، سازمان‌ها، محله‌ها، اجتماعات، و کل جامعه) را دگرگون می‌کند. ظرفیت هر جامعه‌ای برای ایجاد یک جریان بی‌وقفه از نوآوری‌های اجتماعی، خصوصاً آنهایی که جوامع در معرض آسیب را برای مشارکت در حل مسائل‌شان سر شوق بیاورد، یک ضرورت بسیار مهم و کلیدی برای پایداری و ثبات کل اجتماع و زیست‌بوم است.

نوآوری اجتماعی مرتبط است با ایده‌های جدیدی که منجر به حل چالش‌های موجود در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی در راستای نفع بشر و سیاره‌ی زمین می‌شود. این مرکز، نوآوری اجتماعی واقعی را یک تغییر سیستمی می‌داند – تغییری که برای همیشه مدل‌های ذهنی، رفتارها و ساختارهایی را که پیش از این در بروز این چالش‌ها سهم داشتند، دگرگون می‌کند. در این تعریف، تغییر سیستمی – مفهومی در تفکر سیستمی – به عنوان یک ویژگی کلیدی برای نوآوری‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.

نوآوری اجتماعی را به صورت «طراحی و پیاده‌سازی راههای بهتر برای برآورده‌کردن نیازهای اجتماعی» تعریف کرده است. و البته، تأکید می‌کند منظور از راههای بهتر، بهبودهای به اصطلاح transformational است و نه بهبودهای تدریجی (incremental gains)

تماس با ما

برای تماس با مرکز نوآوری‌های اجتماعی، می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید.

در حال ارسال ...

Log in with your credentials

جزئیات حساب کاربری‌تان را فراموش کرده‌اید؟